ИКОНОМИЧНО И БЪРЗО
УДОБНО И ЕФЕКТИВНО
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТО
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОФИЛ НА ДЕЙНОСТТА
СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ
КАРИЕРИ
ЗА КОНТАКТИ


  • Използваните от нас безизкопни технологии създават изключителни възможности за опазването на околната среда

  • Дори природозащитени територии се преминават с минимални вреди

  • Плуг-машината работи  в комбинация със сондажни машини за хоризонтално управляемо и неуправляемо  сондиране тип „къртица“. С тяхна помощ се избягват разрушително възстановителни работи при преминаване под улици ЖП-линии и малки водоеми.

Булгарияплуг ООД
Улица 17-та, Номер 4, 4202 Радиново
e-mail: office@bulgariaplug.eu
www.bulgariaplug.eu