ИКОНОМИЧНО И БЪРЗО
УДОБНО И ЕФЕКТИВНО
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТО
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОФИЛ НА ДЕЙНОСТТА
СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ
КАРИЕРИ
ЗА КОНТАКТИ

БЕЗИЗКОПНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ И КАБЕЛИ
ИКОМОМИЧЕН И ЕКОЛОГОЧЕН НАЧИН
НА СТРОИТЕЛСТВО

Строителни услуги с  къртици за управляем и неуправляем  хоризонтален сондаж, плуг-машина, багер и фадрома

Принципна схема на  неуправляем хоризонтален сондаж  с къртица тип 
"ракета"*

*Източник:брошура TRACTO-TECHNIK

 

 

 

Почвоизместващ метод  за безизкопно полагане на продуктопроводи с неуправляема къртица тип “ракета”

Почвоизместващата ракета е снабдена с един задвижван пневматично почвоизместващ чук. Чрез изместване на почвата се оформя при пробиване  подземна кухина,  в която се изтеглят директно/допълнително   PVC- , PE-тръби или кабели с дължина на сондажа в зависимост от типа на почвата до  30 m. 

Използва се при инсталиране на сградни отклонения като и за безизкопно полагане по кабели/тръби  под транспортни пътища, ЖП-линии, паркове и други.

Пробиването започва в приемен изкоп и  се от изкоп. От другата страна, в  повеждащият ископ  се маркира целта с колче. Ракетата се поставя върху  регулируем лафет, където с помощта на насочваща оптика се визира целта и "къртицата" се регулира странично и във височина. Ракетата се пробива с помоща на бутало, задвижвано чрез пневматика (компресор със сгъстен въздух). На  края на ракетата чрез допълнително прикачване се истегля тръбата/кабела  директно или се издърпва след процеса на пробиване.

Съществуват две принципно различни системи на пробиване:
1. Буталото удря корпуса и така придвижва цялата
ракета в един тласък напред като измества земните маси настрани,  прикачената тръба/кабел се изтегля едновременно в прецес на пробиване.  (т.н.”неподвижна” система)
2. Буталото удря първо върху подвижна глава с длето и след това върху корпуса. Това означава, че ракетата се придвижва напред в две работни стъпки.
Прикачената тръба/кабел се изтегля едновременно в прецес на пробиване. 

Почвоизместващата ракета постига в зависимост от почвата една проходческа скорост до 15-20 м/час. За да се избегне повдигане на горната повърхност  се препоръчва над машината да има  покритие около 10 пъти по-голям от  диаметъра на “къртицата”.
При препятсвия (камъни и др.) ракетата може да се движи  и на обратен ход.

Предпоставки за приложение на метода: 
Почвата, през която ще се преминава трябва да има
достатъчна способност за сбиване (споени-слинести почви). 

Булгарияплуг ООД
Улица 17-та, Номер 4, 4202 Радиново
e-mail: office@bulgariaplug.eu
www.bulgariaplug.eu